Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Bagarn bildades 2008 och är belägen på Södermalmsallén och Krontorpsgatan i Örebro. Föreningens fastigheter består av sex flerbostadshus med 41 lägenheter. Fastigheterna är uppförda av Egeryds fastighetsförvaltning AB.

Adress

Bostadsrättsföreningen Bagarn
c/o Egeryds Fastighetsförvaltning AB
Idrottsvägen 31 B
702 32 Örebro

Org.nr. 769614-5627

Styrelse

Joakim Hermansson, Ordförande
Maria Rönnbäck, Sekreterare
Lena Lagefjäll, Ledamot
Lars Andersson, Ledamot
Tony Husa, Suppleant
Håkan Rasmusson, Suppleant
Therese Maran, Suppleant

Kontakta styrelsen

Föreningens stadgar blev antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 14 maj 2006.
Stadgar

Årsredovisningar

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Kommentera